A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Koll på läkemedel

PRO har tillsammans med Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Apoteket AB projektet "Koll på läkemedel". Vården måste bli bättre på att se till att äldre får rätt läkemedel i rätt dosering och i rätt kombination med andra läkemedel.

Många äldre tar dagligen flera olika mediciner, ordinerade av olika läkare som saknar helhetsbild av patientens alla behov och behandling. Men tar du läkemedel som inte bör blandas riskerar du att få oönskade effekter.

Multisjuka äldre tar ofta fler än tio olika mediciner dagligen och många får olämpliga läkemedel. Under 2010 hämtade nära en tredjedel av de äldsta pensionärerna ut läkemedel som Socialstyrelsen anser ”bör undvikas” vid behandling av äldre.

Därför startade PRO tillsammans med Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Apoteket AB projektet "Koll på läkemedel". Vården måste bli bättre på att se till att äldre får rätt läkemedel i rätt dosering och i rätt kombination med andra läkemedel.

– Olämplig och felaktig medicinering av äldre orsakar onödigt lidande. Kunskaperna måste förbättras och vården måste arbeta bättre med uppföljning av läkemedelsbehandling, säger Sten Boström, ombudsman på PRO.

Koll på Läkemedel sprider information och väcker debatt för att öka medvetenheten om att rätt läkemedelsbehandling är avgörande för många äldres hälsa.


Projektet vill uppnå:

  • Halvera multimedicineringen i åldersgruppen 80+ fram till 2017. Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut 10 eller fler olika läkemedel på recept skall halveras fram till 2017.
  • Halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 80+ fram till 2017. Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut olämpliga läkemedel skall halveras fram till 2017.
  • Alla över 75 år med 5 eller fler läkemedel på recept skall erbjudas minst en läkemedelsgenomgång årligen. Den egna läkaren som genomför läkemedelsgenomgången agerar som dirigent och tar ansvar för individens hela läkemedelsbehandling.
  • Högst ett generiskt utbyte skall få ske under ett recepts giltighetstid och för personer 75 år och äldre skall generiskt utbyte inte förekomma. Verka för att reglerna för generiskt utbyte för äldre patienter ändras så att målet uppnås.
     

Koll på läkemedels webbplats

Nyhetsbrev från Koll på läkemedel

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.