A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Lika rätt till vaccination!

PRO och SPF Seniorerna driver frågan om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Införandet av ett sådant vaccinationsprogram med vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros, skulle resultera i minskad sjukdom och främja allmänhälsan hos äldre.

Täckningsgraden för influensavaccination i Sverige är inte tillfredställande. Knappt hälften av alla över 65 år vaccinerade sig under influensasäsongen 2014/2015. Det kan jämföras med WHO:s målsättning på 75 procents täckningsgrad för äldre och riskgrupper.

Idag är en femtedel av det svenska folket, cirka 1 800 000 personer, 65 år eller äldre. När andelen äldre i samhället ökar kommer också kraven på vård och omsorg att öka. Med åldern försämras människors immunförsvar och vaccinationer utgör en viktig preventionsåtgärd mot sjukdomar och dödsfall.

PRO och SPF Seniorerna menar att ett vaccinationsprogram för äldre skulle gynna både den äldre generationen och samhället i stort. En sådan satsning skulle omfatta vaccinationer mot influensa, pneumokocker och bältros. Satsningen skulle följa samma modell som barnvaccinationsprogrammet då personer över 65 år blir kallad till vaccination.

– Med ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle de skillnader som idag finns gällande tillgång och kostnader för vaccinationer i de olika landstingen undanröjas. Sveriges äldre skulle få lika rätt till vaccination oavsett var i landet de bor. Om fler vaccinerar sig vet vi att det leder till ett friskare liv för fler, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Med rapporten "Lika rätt till vaccination - ett nationellt vaccinationsprogram för äldre" vill PRO och SPF Seniorerna lyfta vikten och behovet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre i Sverige idag. Rapporten är framtagen i samarbete med Sanofi Pasteur MSD och inkluderar en omfattande attitydundersökning om vaccinationer, oro, sjukdomar och ett potentiellt vaccinationsprogram som PRO och SPF Seniorerna har utfört bland sina medlemmar (2909 svaranden).

 Ladda ner rapporten här

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.